Villkor och info

Betalning och priser

Alla priser är dagsaktuella och kan komma att ändras i framtiden. Individuellt och aktuellt totalpris för din beställning summeras i kassan, inklusive eventuella avgifter för frakt och betalning, samt moms.

Vi erbjuder följande betalsätt:

 • Klarna 
  Klarna checkout gör det enkelt, flexibelt och tryggt för dig att handla på nätet. Genom att besvara ett par frågor identifierar du dig enkelt och du kan välja den betalmetod som passar dig bäst. En finess med Klarna checkout är att vi skiljer på köp och betalning. Först bekräftar du ditt köp och sedan väljer du hur du vill betala. Antingen med Klarna faktura eller Klarna konto – eller med kort eller banköverföring. Allt är lika säkert.

Villkor för betalning anges även i kassan under respektive betalningsalternativ.

Leveranser och returer

Vi erbjuder följande leveransmetoder:

 • Leverans
  Fraktkostnad 49 SEK. Leverans inom 1-3 arbetsdagar till närmsta utlämningsställe.

Villkor för leverans anges även i kassan under leveranssätt. Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta genom e-post. Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Vi kommer att göra allt vi kan för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen, exempelvis då vår leverantör eller speditör inte kan fullfölja deras åtagande till oss. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.

Returer

Returer sker på din egen bekostnad utom om artikeln är defekt eller om vi har packat fel. Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott. Vid byten betalar vi den nya frakten från oss till dig.

14 dagars öppet köp

Vi följer distansavtalslagen och därmed har du rätt att returnera beställda varor utan att ange någon anledning. Du ångrar ditt köp genom att inom 14 dagar från att du mottagit din beställning (eller större del av) meddela oss. Artikeln ska returneras väl emballerad, i fint skick och i originalkartong.

Om du som kund har hanterat artikeln i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion och detta lett till att artikeln som returneras är mindre värd, har vi rätt att dra av en summa motsvarande artikelns värdeminskning på det belopp som ska återbetalas. Värdeminskningen bedöms från fall till fall.

Returer

Vid returer bör ni kontakta oss via kontaktuppgifter nedan. 
+46 40 666 4147
info@klittraofsweden.com

Återbetalning

Om du nyttjar din ångerrätt betalar vi tillbaka vad du har betalat för artikeln snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot artikeln. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka artikeln.

Läs mer om distansavtalslagen hos Konsumentverket: http://www.konsumentverket.se/

Integritetspolicy

När du lägger din beställning hos oss behöver du uppge vissa personuppgifter. I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt personuppgiftslagen (PUL) rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.
Datasekretess är givetvis viktigt för oss och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. 

Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

När behandlar vi dina personuppgifter?

Klittra of Sweden samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på www.klittraofsweden.com. Huvudsakligen sker insamling och behandling av personuppgifter för ingående av köpeavtal samt tillhandahållande av tjänster och erbjudanden.

Som Prenumerant hos Klittra of Sweden så använder vi din mailadress för att du ska få information om erbjudanden och nyheter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Klittra of Sweden samlar in följande personuppgifter om dig i egenskap av kund:

 • Namn och id-nummer (personnummer eller nationellt id)
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer

Klittra of Sweden samlar in följande personuppgifter om dig i egenskap av Prenumerant.

 • Namn
 • E-post

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Personuppgifter för kunder hos Klittra of Sweden behandlas huvudsakligen i syfte att:

 • Fullgöra förpliktelser gentemot dig som kund. Exempelvis fullgörande av varuköp, fakturering och tillhandahållande av support.
 • Uppfylla leverans- och garantiåtaganden.
 • Erbjuda allmän kundvård och kundservice. Exempelvis besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar.
 • Förbättra och utveckla tjänster, produkter och funktioner.
 • Genomföra marknadsundersökningar med möjlighet att påverka erbjudanden och tjänster.
 • Utföra riskhantering samt förhindra bedrägerier.
 • Förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster.
 • Uppfylla förpliktelser i samband med tävlingar.
 • Efterleva tillämplig lagstiftning.

Hur länge lagrar vi uppgifter om dig?

Klittra of Sweden lagrar dina personuppgifter så länge det krävs för att fullgöra de ändamål som dem samlades in för. Dina personuppgifter kan dock sparas under en längre tid om det är nödvändigt med hänsyn till lagstadgade krav.

Tillgång till lagrade personuppgifter

Klittra of Sweden kan komma att lämna ut personuppgifter till annat bolag som ingår i samma koncern som emmKlittra of Sweden samt till samarbetspartners för att uppfylla våra åtaganden och de ändamål som nämnts ovan. 

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex. speditörer i samband med leverans av varor, mediebyråer för distribution av marknadsföring och kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller, identitetskontroller och indrivning av fordran.

Vi överför aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Klittra of Sweden och våra samarbetspartners. Vi kommer inte heller sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt tillstånd. Klittra of Sweden kan komma att lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning eller krav från myndigheter, för att tillvarata Klittra of Swedens rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vill skydda dina uppgifter på bästa sätt och har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med de framsteg och den utveckling som sker på det tekniska området. För att göra kortköp så säkra som möjligt, skickas all information i krypterad form. Detta innebär att informationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter i
nte kan läsas av utomstående. För kortköp arbetar vi med ett auktoriserat betalningsombud som hjälper oss att direkt kontrollera med din bank att kortet är giltigt för köp.

 

Vilka är dina rättigheter?

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera, avidentifiera eller komplettera dina uppgifter om de upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Som registrerad äger du rätt att begära:

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få ett registerutdrag eller en kopia över vilka personuppgifter vi har om dig. 
 2. Rättelse av dina personuppgifter. På begäran kommer Klittra of Sweden utan onödigt dröjsmål rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter som behandlas om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Vid ett lagstadgat krav på lagring av dina personuppgifter eller när det finns andra legitima skäl till varför Klittra of Sweden måste spara dina uppgifter, till exempel obetalda skulder, kan dina personuppgifter inte raderas. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 4. Begränsning av behandling. Du har rätt att begära att dina personuppgifter endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer dess behandling vara begränsad.

Om Klittra of Sweden har lämnat ut dina uppgifter till tredje part kommer vi att underrätta varje mottagare om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

Om du har lämnat samtycke till att Klittra of Sweden lagrar och använder dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan du när som helst återkalla nämnda samtycke. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Som registrerad äger du rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.Du kan kontakta oss antingen genom att skicka ett brev till Klittra of Sweden, Klittra of Sweden 801110-4075, Murgrönsvägen 21, 232 54 Åkarp Sverige

eller mejla till info@klittraofsweden.com.com.Dina önskemål kommer besvaras av Klittra of Sweden snarast möjligt och senast inom en månad. Om vi inte avser att uppfylla dina önskemål inom den angivna tiden är Klittra of Sweden skyldiga att motivera varför.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?
Det är den enskilda firman med organisations nummer 801110-4075 som är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Klittra of Sweden
www.klittraofsweden.se
Telefonnummer: +46 735 943 662
E-postadress: info@klittraofsweden.com

0rganisationsnummer: SE 801110407501
Tångvägen 21,
126 38 HÄGERSTEN

Kontor:
Adelgatan 22
211 22, 
Malmö

Företagsregister: Bolagsverket

Organisationsnummer: 801110-XXXX

Innehar F-skattesedel och är Momsregistrerat.

Mail: info@klittraofsweden.com

Eventuella ändringar av Klittra of Swedens integritetspolicy

Klittra of Sweden förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna Integritetspolicy. Om Integritetspolicyn ändras kommer Klittra of Sweden att med rimlig varsel underrätta dig. Ifall du inte godtar den ändrade Integritetspolicyn har du rätt att säga upp avtalet med Klittra of Sweden innan den träder i kraft. Du kan säga upp avtalet genom att kontakta oss.