Miljö & Hållbarhet

Miljö & Hållbarhet

Klittra är tillverkad i medicinskt hudsäkert material och innehåller inga farliga gifter. Klittra tar stor hänsyn till kropp och miljö.

Klittra of Sweden har ambititionen att uppnå samtliga krav som ställs för att uppnå optimal miljövänlghet. Därför tillverkar vi produkter i material som tar hänsyn till miljön på bäst sätt. Vi anlitar endast samarbetspartners som har samma inställning som oss och värnar om en grön framtid. Därför är vi också angelägna om att uppnå krav som ställs från myndigheter och Europeiska organisationer. Produkten Klittra har genomgått olika tester och vi är anslutna till både Naturvårdsverket samt Elkretsen. Redovisning till de organisationerna sker månatligen för största möjliga ansträngning mot en bättre miljö. Du kan läsa mer om Naturvårdsverket samt Elkretsen och andra kravställare vi jobbar med som hjälper oss att uppfylla krav som ställs för att arbeta mot visionen om en bra framtid ur miljösynpunkt.

VIKTIGT:

När produkten är förbrukad kan produktens lock kan avlägsnas i återvinning för plastprodukter, produktens nedre del samt laddningskabel bör avlägsnas vid station för batteri insamling.

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Producentansvar/Elutrustning/

Klittra är uppladdningsbar vilket innebär att produkten innehåller batteri. Därför är vi även anslutna till Elkretsen och uppfyller deras krav samt inlämnar deklaration varje månad. 

https://www.el-kretsen.se/fakta
Utöver våra samarbeten med svenska organisationer som värnar om bästa arbete för miljön så samarbetar vi även med olika internationella organisationer.