Om Klittra of Sweden

Under de första testerna av produkten Klittra fördjupade vi oss i besväret med torrhet i samband med onani. Vi förstod även behovet för en självlubricerande glidmedelsstimulator. Därför valde vi att satsa på Klittra och ge alla som har behov av produkten möjlighet till skonsam stimulans och njutning. 
 
Klittra of Swedens ambition är att utveckla sexualhjälpmedel för olika problem och behov. Genom lyhördhet samt nyfikenhet inför våra användare jobbar vi hårt för att driva utvecklingen för sexualhjälpmedel framåt och skapa innovation. Vårt mål är att skapa förståelse för människors problem som hämmar tillfredställelse och njutning. Utifrån den kunskapen utvecklar vi nya produkter med målet att kunna få alla människor att kunna uppleva stimulans som leder till välbefinnnande.
 
Klittra of Sweden samarbetar även med gynekologer från svenska sjukhus samt sexologer och andra sakkunniga experter. Målbilden är att utöka vår kunskap med syfte att utveckla produkter genom optimal metod.  
 
Varumärket Klittra eftersträvar vad ordet står för vilket innebär den viktiga acceptansen och för ett viktigt ämne som leder till bättre hälsa och ett lyckligare liv. Klittras mål är att genom sund stimulans skapa välbefinnande samt för att proaktivt stärka kroppen.
 

Kärnvärden:

 
Kunskap – som byggs utifrån lyhördhet och nyfikenhet inför användaren. 
 
Innovation -som leder utvecklingen framåt.
 
Välbefinnande – som leder till bra hälsa och lycka.
 
Våra kärnvärden är uppsatta för att stärka acceptansen för sexualhjälpmedel och med hjälp av användare driva utvecklingen framåt.
 
Du är alltid välkommen att kontakta oss för synpunkter och diskussion.