Garantivillkor

Om du vill åberopa den ett årliga garantin måste du ha ett inköpsbevis/kvitto på att du har köpt produkten från en auktoriserad återförsäljare för Klittra of Sweden, eller via vår hemsida.

Det är även viktigt att reklamation av vara sker inom garantins gilitighetstid. Kvitto ska bifogas med den reklamerade produkten, när felet har bekräftats ersätter vi produkten utan kostnad. Om du har köpt din Klittra i vår webbshop har vi redan registrerat datumet för ditt köp.